Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là quá trình quan trọng mà các nhà chăn nuôi phải tuân thủ để đảm bảo quản lý và sản xuất chăn nuôi theo các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Giấy chứng nhận này thường được cấp bởi cơ quan chức năng hoặc tổ chức quản lý nông nghiệp của quốc gia và thường yêu cầu các tiêu chuẩn về điều kiện nuôi trồng, chăm sóc sức khỏe động vật, và quản lý chất thải. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì
Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại là một loại giấy chứng nhận do cơ quan chức năng cấp, để xác nhận rằng trang trại đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn thực phẩm để chăn nuôi động vật. Giấy chứng nhận này thường cần thiết để kinh doanh chăn nuôi động vật và bán sản phẩm chăn nuôi trên thị trường. Các quy định về giấy chứng nhận này có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực.

2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 

Theo khoản 3 Điều 23 Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.
 • Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).
 • Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 05.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi cần bao gồm giấy tờ và thông tin sau:

 • Đơn vị xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trại.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng đất của trang trại.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
 • Bản vẽ thiết kế trang trại, bao gồm nhân viên chăn nuôi, chuồng trại, hệ thống thoát nước, bể phốt, trang thiết bị, vật liệu xây dựng và mô tả chi tiết công nghệ chăn nuôi.
 • Chứng minh năng lực nghề nghiệp của chủ trang trại hoặc người quản lý chăn nuôi.
 • Giấy chứng nhận chất lượng giống vật nuôi (nếu có).
 • Bản cam kết chấp hành các quy định pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
 • Các tờ giấy khác liên quan đến chăn nuôi và trang trại (nếu có).

Hồ sơ này cần được kê khai tại cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại.

4. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại, trang trại phải trả lời các điều kiện sau:

 • Có đầy đủ giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng đất của trang trại.
 • Có kế hoạch và đăng ký chăn nuôi trang trại theo quy định của luật về chăn nuôi.
 • Có cơ sở vật chất, thiết bị và trang thiết bị chăn nuôi đầy đủ, tiên tiến, chắc chắn an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi.
 • Có giống vật nuôi chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe và sinh sản, không gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe của con người.
 • Có hệ thống quản lý chăn nuôi hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý.
 • Có cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
 • Có bằng chứng chỉ năng lực nghề nghiệp của chủ trang trại hoặc người quản lý chăn nuôi.
 • Có các tờ giấy và thông tin khác liên quan đến chăn nuôi và trang trại (nếu có).

Ngoài ra, trang trại cần thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chăn nuôi, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm trong quá trình chăn nuôi.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *