Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới đòi hỏi doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bài viết này Giấy chứng nhận sẽ cung cấp cho bạn mẫu Quyết định Bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết.

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh
Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là văn bản do chủ sở hữu công ty ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, củ Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thêm mới ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh qua việc bổ sung thêm một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh chưa có vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quyết định này là văn bản cá biệt do chủ thể có thẩm quyền ban hành, áp dụng một lần, thể hiện kết luận sau khi đã họp thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là một trong những nội dung không thể thiếu được khi hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ sử dụng riêng một mẫu quyết định này.

2. Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ vào Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MNQ đã được thông qua vào ngày 05 tháng 06 năm 2017;

– Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày … tháng … năm 20… về việc thay đổi ngành nghề của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành, nghề kinh doanh
1 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm hóa mỹ phẩm  (trừ các loại hóa mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người); sản xuất mỹ phẩm; sản xuất nguyên vật liệu và các sản phẩm từ nhựa, gốm, sứ, thủy tinh, hàng dệt may; chế phẩm dùng để diệt vi khuẩn và vi trùng trong gia đình và y tế; sản xuất mỹ phẩm (trừ các loại mỹ phẩm gây hại cho sức khỏe con người)

2023
2 Sản xuất máy chuyên dụng khác

Chi tiết: Sản xuất máy mát-xa, các sản phẩm dụng cụ ngành tóc, chăm sóc tóc.

2829
3 Hoạt động xuất bản khác

Chi tiết: Xuất bản catalog, ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn khác.

5819
4 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (loại trừ họp báo) 8230

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu MNQ đã sửa đổi nội dung: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh tại Điều 2 Điều lệ, thời điểm thay đổi đăng ký kinh doang từ ngày …. tháng … năm 20….

Điều lệ của công ty được chủ sở hữu chấp thuận và thông qua cùng ngày với Quyết định này.

Điều 3: Giao cho Ông Trịnh Quốc T (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu quyết định bổ sung  ngành nghề kinh doanh

 • Ghi đầy đủ và đúng tên công ty, ngày tháng năm ban hành điều lệ
 • Ghi danh mục ngành nghề kinh doanh cần bổ sung. Tên ngành và mã ngành tham khảo tại quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty ký tên, đóng dấu

4. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Để thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những thông tin như sau:

Phải thực hiện gửi thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp trước đó.

 • Thông báo này sẽ bao gồm những nội dung chính như sau: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp muốn thay đổi, họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Trong thông báo cần đi kèm với quyết định, bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và thành viên hợp danh với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, quyết định của chủ sở hữu công ty với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có ghi nhận nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh ghi trong điều lệ công ty.
 • Ngoài ra cần cung thêm giấy tờ bảo sao Giấy chứng nhận đầu tư, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, chứng nhận đầu tư.

Trên đây là mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp có thể tham khảo và chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của mình.

  ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *